5K – done, done and DONE!

Ni som hängt med ett tag vet att jag och löpning aldrig riktigt haft ett bra förhållande till varandra, det har varit segt, tungrott och framförallt utan alltförstora resultat. Jag har med avund i blicken tittat på de som med lätthet springer både 3 och 5 kilometer utan att stanna. Själv har jag varit glad…